Погледнете го кварталниот извештај за првиот квартал од 2015 година

Субјекти на инспекциски надзори Закон што е предмет на инспекциски надзор Број на извршени инспекциски надзори и превземени содветни мерки и санкции
Реден Број Назив на правно и физичко лице Седиште Закон Член Став Правно лице Физичко лице
1 Технички преглед Беша транс с. Желино Тетово 170 68 , 69 и 70 3
2 Технички преглед Автостар еден Тетово 170 68 , 69 и 70 2
3 Технички преглед Зѓими Компани Тетово 170 68 , 69 и 70 2
4 Технички преглед АМД-Т Тетово Тетово 170 68 , 69 и 70 3
5 ЈП Македонијапат Скопје 170 68 , 69 и 70 117
6 Нијази Исаки Tетово 170 80 5 1
7 Басри Рустеми Тетово 170 80 5 1
8 Фљорим Ајдини Тетово 170 80 5 1
9 Африм Хамиди Скопје 170 80 5 1
10 Абдиљкадри Елмази Тетово 170 80 5 1
11 Кариман Авзији Тетово 170 80 5 1
12 Мирослав Видоески Тетово 170 80 5 1
13 Технички преглед Автостар еден Тетово 170 68 , 69 и 70 1
14 Халим Сулејмани с. Чегране Гостивар 170 80 5 1
15 Африм Зилбеари  Tetovo 170 80 5 1
17 Ј.П.Македонија пат Гостивар 170 68,69,72 11
18 Аувто стар 2 Дооел Дебар 170 60.64 2 1
18 Сафедин Бајрами Боговиње 170 58 5 1
19 Гафур Лута Скопје 170 58 5 1
21 Севдије Алија Тетово 170 58 5 1
22 Насер Рамани Скопје 170 58 5 1
23 Јетон Кривањева Скопје 170 58 5 1
24 Имако Дооел Гостивар 170 68,69,72 1
25 Ј.П.Државни патишта Скопје 170 10
26 Асмир Авдиќ Скопје 170 58 5 1
27 Мусли Абдија Боговиње 170 58 5 1
28 Костадиновски Небојша Бервеница 170 58 5 1
29 Адис Исмаили Боговиње 170 58 5 1
30 Умер Мурати Бервеница 170 58 5 1
31 Неџази Абази Боговиње 170 58 5 1
32 Алил Исмаили Боговиње 170 58 5 1
33 Мирослав Симов Тетово 170 58 5 1
34 Фатон Јашаревиќ Скопје 170 58 5 1
35 Нејази Исаки Желино 170 58 5 1
36 Фатмир Таири Тетово 170 58 5 1
37 Нахип Беџети Тетово 170 58 5 1
38 Икрем Бакиу Скопје 170 58 5 1
39 Анел Мерсим Дебар 170 58 5 1
40 Томислав Главиќ Тетово 170 58 5 1
41 Дарко Мариноски Тетово 170 58 5 1
42 Шенол Рушид Охрид 170 58 5 1
43 Башким Исмаили Скопје 170 58 5 1
44 Хајрула Ислами Гостивар 170 40 6 2
45 Елезовиќ Исмаил Гостивар 170 50-а 1 1
46 Јакуп Азизи Скопје 170 58 5 1
47 Абдулсамет Алијовски Скопје 170 58 5 1
49 Селвије Јакупи Скопје 170 58 5 1
50 Давидовски Бобан Јегубовце 170 58 5 1
51 Дарко Матески Тетово 170 58 5 1
52 ЈП,,Македонијапат” Охрид 170 35 и 36 8
53 ЈП,,Македонијапат” Струга 170 11
54 Центар за возила ЦВО Охрид Охрид 170 60 и 66-д 1 1
55 АМД Технички преглед на возила Охрид Охрид 170 60 и 66-д 1 1
56 АМД Контролори Кичево 170 60 и 66-д 1 1
57 Здружение на возачи-Станица за технички преглед Кичево 170 60 и 66-д 1 1
58 АМД Возила Струга Струга 170 60 и 66-д 1 1
59 ЦВС 2009 Струга Струга 170 60 и 66-д 1 1
60 ЈП Македонијапат Битола 170 35 2 38
61 АМД Гиоги Наумов Битола 170 1 1
62 ДОВУ Аавтошкола Ресен 170 1 1
63 СТП Алек ТА Компани Демир Хисар 170 1 1
64 СТП зв еуротест Битола 170 1 1
65 ЈП Македонијапат Ресен 170 1 5
66 СТП.Автоконтрол Прилеп 170 1 1
67 СТП.АМД Прилепец Прилеп 170 1 1
68 СТП:Центар за возила Прилеп 170 1 1
69 СТП Алфа Ауто Прилеп 170 1 1
70 АМД Горги Наумов Битола 170 1
71 ЗВ ЕУРОТЕСТ Битола 170 1
72 СТП-ПСС-  Радовиш 170 60 ,66-д 1
73 СТП -Здрузение на возачи Радовиш Скопје 170 60 ,66-д 1
74 СТП-АМД Стрела Струмица 170 60 ,66-д 1
75 Трајан Јованов с.Подареш-Радовиш 170 40, 78 3 1
77 СТП-Здружение на возачи Берово 170 60 ,66-д 1
78 ГД Гранит АД Скопје 170 53.79 1 и 2 1
79 ЈП Македонијапат Гевгелија 170 21
80 Царинска управа на РМ Скопје 170 79 1и2 1
81 Ѓорги Костовски Гевгелија 170 78 3 1
82 ДГПТ,,Еуроинг,, Гевгелија 170 2
83 Општина Дојран Дојран 170 78 1и2 1
84 ТДПУ ЦВГ ДООЕЛ Гевгелија 170 1
85 ЦТП ГРУП ДООЕЛ Гевгелија 170 1
86 Надежда Роглева Богданци 170 78 3 1
87 Здружени возачи Кавадарци 170 2
88 Здружени возачи Неготино 170 1
89 Велком трејд Кавадарци 170 1
90 Антигона Сим Неготино 170 1
91 АМД Кавадарци 170 1
92 Велком трејд Кавадарци 170 66 д 1
93
94 Емша шпед Неготино 170 1
95 Митев Мите Скопје 170 58 5 1
96 Андреев Тоше Велес 170 58 5 1
97 Горјан Макоски Велес 170 58 5 1
98 Јанковски Роберто Велес 170 58 5 1
99 ДГТ Жикол Струмица 170 1
100 ТДПТУМ Златибор Трејд Скопје 170 40 5 1
101 Здружени возачи Веус Велес 170 1
102 ТДПТУМ Златибор Трејд Скопје 170 1
103 Авто безбедност Велес 170 1
105 Старбаг АГ Скопје 170 1
106 Зоран Јордановски Велес 170 58 5 1
107 Сабедин Џини Хофман Велес 170 58 5 1
108 Горанче Ковачев Велес 170 58 5 1
109 Љупче Рогужаров Велес 170 58 5 1
110 Маријан Коцевски Велес 170 58 5 1
111 Сашко Тошев Велес 170 58 5 1
112 Стевче Мијалев Велес 170 58 5 1
113 Велком трејд Кавадарци 170
114 ЈП Македонијапат Кочани 170 35, 79 1,  2 31
115 ЈП Македонијапат Делчево 170 35 5
116 Здружение на возачи Куманово Куманово 170 78 1,  2 1
117 Елмонд Електро Скопје Скопје 170 69 1
118 ЈП Македонијапат Куманово 170 35 1
119 С.Т.П. Здружение на возачи Кочани Кочани 170 77 ст.1т.3 1
120 С.Т.П  ЕУРОКОНТРОЛ ЕКО Дооел Облешево 170 77 ст.1т.3 1
121 С.Т.П. АМД  ЛОПЕН  Кочано Кочани 170 77 ст.1т.3 1
122 Драге Станковски Куманово 68 99-а 1 1
123 Ѓокица Колевски Куманово 68 99-а 1 1
124 Ненад Станнојковиќ с.Долно Коњаре 68 99-а 1 1
125 Исак Кадрии с.Глажња 68 99-а 1 1
126 Расим Брути Куманово 68 99-а 1 1
127 ЗММЗ Транс Скопје 68 1
128 Сталин Атанасовски Скопје 68 99-а 1 1
129 Зрно ДООЕЛ Кочани 68 1
130 Џавит Шаќири Куманово 68 99-а 1 1
131 Ненад Дамчевски Куманово 68 99-б 1 1
132 Меметаки Реџепи Куманово 68 99-а 1 1
134 Фаруш Реџепи Куманово 68 99-а 1 1
135 Сашо Митковски Куманово 68 99-а 1 1
136 Екрем Сакиповски Куманово 68 99-а 1 1
137 Беким Рамадани Србија 68 99-а 1 1
138 Раде Ангелов Кр.Паланка 68 99-а 1 1
139 Интерградба ДООЕЛ Велес 68 1
140 Тале Димовски с.Чашка 68 99-б 1 1
141 АЛ-Макс ДОО Струмица 67 1
142 Ритам Трејд Скопје 68 1
143 Расим Брути Куманово 68 99-а 1 1
144 Хаљил Заир Куманово 68 99-б 1 1
145 Руле турс ДОО Скопје 68 5
146 Струмица експрес Струмица 68 1
147 Тони Ристовски Скопје 68 99-а 1 1
148 Исмет Афузи Куманово 68 99-а 1 1
149 Азем Красниќи Косово 68 99-а 1 1
150 Љушаи Шпенд Косово 68 99-а 1 1
151 Енис Колашинац Србија 68 99-а 1 1
152 Вели Сулејман Скјопје 68 99-а 1 1
153 Гафур Љута Скопје 68 99-а 1 1
154  Ќенан Баки с.Копаница 68 99-а 1 1
155 Фатмир Таири Тетово 68 99-а 1 1
156 Атлантиц трејд Скопје 68 1
157 Благојче Шолиевски с.Мирковци 68 99-а 1 1
158 Лукаада Транс Ресен 68 1
159 Христијан Јосев Св. Николе 68 99-а 1 1
160 Драгослав Андријевски Куманово 68 99-а 1 1
162 СА-ХИ Транс Гевгерлија 67 1
163 Ира Транс Гостивар 67 1
164 Геосонда Скопјје 68 1
165 Кватро Куманово 68 1
166 Еуромилк Скопје 68 97 1 и 2 1
167 Игфор Манасиевски Куманово 68 99-а 1 1
168 АЛ-Макс ДОО Струмица 68 1
169 Жижи Компани Скопје 68 1
170 БалканијаММ Куманово 68 1
171 Диме ДОО Скопје 68 1
172 Дена Продукт Валандово 68 1
173 Еврос комерц Куманово 68 1
174 Макпримат Скопје 68 1
175  ЈУС МБ Скопје 68 1
176 Метал нет Куманово 68 1
177 Фламури- ИП Дебар 169 1
178 Сотка Бус Свети Николе 68 2
179 Транскоп Патнички Сообраќај Битола 68 99-б 1 6
180 Еко Турс Тетово 68 1
181 Делукс Турс Куманово 68 96 1 2
182 Еуро Линија Струга 68 99-б 1 6
183 Европска Линија 2 Скопје 68 99-б 1 5
184 Амалфи Приштина 68 6
185 Класик Компани Охрид 68 2
186 Мотоја  (Наим Бериша) Приштина 68 99-б 1 1
187 Вектор (Синан Каравидај) Призрен 68 99-б 1 2
188 Албус Приштина 68 1
190 Пролетер Кр. Паланка 68 1
191 Сам Вел Кавадарци 68 1
192 Рама турс Долнени 68 1
193 Метро Транс Долнени 68 1
194 Делфина Скопје 68 1
195 Хисари ГД Дебар 68 6
196 Бисер Пром Скопје 68 99-б 1 3
197 Вектор Призрен 68 2
198 Еуро Турист Гостивар 68 99-б 1 6
199 Мамли Травел Куманово 68 99-б 1 1
200 Дурмо Турс Гостивар 68 99-б 1 3
201 Јоцо Турс Куманово 68 99-б 1 2
202 Вардар Турс Скопје 68 1
203 Верона-С Скопје 68 99 -а 1 1
204 Старт-94 Скопје 68 1
205 Атлантик Скопје 68 99 -а 1 1
206 Тинекс Скопје 68 99 -а 1 1
207 Дуропацк – АД Скопје 68 1
208 Оилко КДА Скопје 169 1
209 Берово Транс Берово 68 9
210 Македонија лек Скопје 68 1
211 Хемтраде Охрид 68 97 1.2 1
212 Чоки транспорт Скопје 169 94 1.2 1
213 Дарко Колев Скопје 67 63 3 1
214 Компани Ѓоко Охрид 68 1
215 Александар Лазаревски Скопје 67 10 8 1
216 Враун с. Таринци 68 1
218 Влатко Костадинов Свети Николе 67 10 8 1
219 Глобко логистик Скопје 68 99-а 1 1
220 Монтинг инжинеринг Битола 68 98 1.2 1
221 Томислав Танчевски Битола 67 10 8 1
222 Карго експрес Битола 68 97 1.2 2
223 Данекс Скопје 68 99а,97 1.2 1
224 Бранко Митруловски Скопје 67 63 3 1
225 Топлина с. Подмоље 68 99a,97 1.2 2
226 Стефалек Прилеп 68 1
227 Микромак Битола 68 1
228 Дитурим Рустемовски с. Кажани 67 47 1 1
229 Драган Кочовски Кичево 68 97 1.2 1
230 Леов транспорт Велес 68 1
231 Пашоски Тутунски дилер Скопје 68 99-а 1 1
232 Москов мс с. Куклиш 68 1
233 Електрогопет Битола 68 97 1.2 1
234 Јустон компани Битола 68 1
235 Димитрија Ѓуровски Битола 68 99 1 1
236 Дентина Струмица 68 97 1.2 1
237 Дејан Василевски с. Трубарево 67 10 8 1
238 Транспорти месигма Прилеп 68 1
239 Мирослав Стоилковски Куманово 67 10 8 1
240 Влатко Головодовски с. Златари 67 19 1 1
241 Николче Јанкуловски с. Златари 68 99 1 1
242 Даидора Куманово 68 1
243 Слога пром Кавадарци 68 1
244 Данче Герасовски с. Болно 68 99 1 1
246 Бејрон Ресен 68 1
247 Саваoт греис Струмица 68 1
248 Дис ком Скопје 68 99-а 1 1
249 Јакупи Јонус с. Форино 68 1
250 ФилИП Крстевски Скопје 68 99-а 1 1
251 Тони Травел Скопје 68 1
252 Ѓоко транс Крушево 68 99-б 1 3
253 Ивко пром ПробиштИП 68 99а 1 1
254 Димче Кондовски с. Лажец 67 10 8 1
255 Биспромет Ангроцентар Битола 68 1
256 Драги Љумановски Битола 68 99-а 1 1
257 Јоска транс Демир Хисар 68 1
258 Анаис Битола 68 1
259 Геобалкан Битола 68 99-а 1 1
260 Мегленови транспорт Кавадарци 67 10 8 1
261 Картер ЛДБ Кочани 68 99-а 1 1
262 Млекара Здравје с. Радово 68 1
263 МултИПром Скопје 67 10 8 1
264 Иго импекс Битола 68 1
265 Ивановски Иванчо Битола 67 10 8 1
266 Бакре транс Битола 68 99-а 1 1
267 Нејс транспорт Прилеп 68 1
268 Метро транс с. Дебреште 68 99-а 1 1
269 Салида Прилеп 68 1
270 BM – 5 Ресен 68 99-а 1 1
271 Гоке комерц Скопје 68 1
272 Станко Лазаревски с. Враништа 68 99 1 1
273 Васил Кузмановски Могила 68 99-а 1 1
275 Црна река Кавадарци 169 94 1 3
276 Подгорка Струга 68 2
277 Лацлатис Битола 67 2
278 Металец Битола 68 97 1 2
279 Рики експорт Битола 68 99а 1 1
280 Зашле Битола 68 99 1 1
281 Мега транс Гостивар 68 97 1 1
282 Лион  Свети Николе 68 1
283 Алфа проект Гевгелија 68 99а 1 2
284 Бунар петрол Гостивар 169 94 1 1
285 Еко клуб Битола 68 1
286 Гранит Скопје 68 2
287 Борис Најдовски Битола 68 99а 1 1
288 Агроцентар Битола 68 99а 1 1
289 Актифф Скопје 68 97 1 1
290 Николовски Марјан Битола 68 99а 1 1
291 Петанчески Горан Битола 68 99а 1 1
292 Сет компјутери Скопје 68 2
293 Филипфрос Куманово 68 1
294 Транспорти Месигма Прилеп 68 97 1 1
295 Европа Скопје 68 1
296 Кукунеш Струга 68 99а 1 1
297 Сејадин Демироски Охрид 68 99б 1 1
298 Еран Зејнеловски Ресен 68 99а 1 1
299 Бејрон Ресен 68 1 1
300 Бобан Чепиговски Битола 68 99а 1 1
301 Ѓорѓи Кристо Ресен 68 99а 1 1
303 Киго -См Прилеп 68 1
304 Гопеш транс Битола 68 1
305 Игор Андрески ДруговоКичево 68 99б 1 1
306 Марија транс Битола 68 1
307 Нечовски Кире Ресен 68 1
308 Боби турс Битола 68 1
309 Митко Поповски Битола 68 99а 1 1
310 Стефчо Ѓузелоски ЛескоецОхрид 68 99 1 1
311 Карло вип травел Скопје 68 1
312 Георгиевски Филип Охрид 68 99а 1 1
313 Мурџев АМ Гевгелија 68 97 1 2
314 Најс транспорт Прилеп 67 19 2 1
315 Мабеланд Гостивар 68 99а 1 1
316 Ампадо Битола 68 1
317 Такси меки Битола 68 1
318 Кирче Цанков Штип 68 99а 1 1
319 Ресул Мамуди ДелогоСтруга 68 99а 1 1
320 Нане ком 2007 Охрид 68 97 1 1
321 Никола Димоски Струга 68 99а 1 1
322 Алики Битпла 68 1
323 Дамакар СлепчД.Хисар 68 1
324 Стево Лавчански Битола 68 99б 1 1
325 Хемомак -пестициди Велес 68 1
326 Сефери Изби Радолишта 68 99-а               99-а 1 т1                    1 т6 1
327 Старт -94 Скопје 67 46 1и2 1
328 Стема Транспорт Скопје 67 46 1 и 2 1
329 Транс – Авто Радовиш 68 1
331 Океан – Ком Трејд Скопје 68 97 1 и 2 т.16 1
332 Домино Лине Скопје 68 98 1 и2 т8-а 7
333 Јафа Промет Чифлик 68 5 1 и 2 1
334 Мерцедес Транс Прилеп 169 1
335 Стеком Струга 68 1
336 Експанда Скопје 68 1
337 Витаминка Прилеп 68 1
338 Башким -Турс Теново 68 38 1 и 2 2
339 Еуро Бус Велешта 68 38 1 и 2 4
340 Хафет Турс Пирок 68 38 1и2 2
341 Насир Туризам Гостивар 68 38 1 и 2 2
342 Даути Транспортшпед Крушопек 67 1
343 Момчил Младеновски Куманово 68 99-а 1т7 1
344 Душко Ивановски Петралица 68 99-а 1т7 1
345 Усјепор Скопје 68 1
346 Пофикс Тетово 67 46 1и2 1
347 Орбита Транс Скопје 68 1
348 Ветон Транс Ливада 67 46 1и2 1
349 Бале Турс Охрид 68 2
350 Ибус Логистик Тетово 67 40                  46 2 а.5               1 и 2 1
351 Имери Арбен Порој 68 99-а 1т10 1
352 Беса БФС Желино 68 97 1 и 2 т.16 1
353 Здравко Чурковски Струга 68 99-б 1 т.6 1
354 СЕ -Транс Охрид 68 6 5 1
355 Манчевски Џоџа Битола 68 1
356 Дади Компани СИМ Јакимово 169 2
357 Еуро – Спринт Г.Речица 68 38 1 2
359 СЕ -Транс Охрид 67 9 2 1
360 Дади Компани СИМ Јакимово 67 1
361 Рипер транспорт Кавадарци 68 1
362 Жани компани с.Јурумлери 68 1
363 СЦГ Експрес Стефан с.Кучевиште 68 1
364 ВД транспорт с.Петровец 68 1
365 Фрее-ес травел Скопје 68 1
366 Барни комерц Гевгелија 68 1
367 Хисар туризам Скопје 68 2
368 Дон транспорт Кавадарци 68 1
369 Јанев Костадин с.Дабиле 68 99а 1 1
370 Сет компјутери Скопје 68 1
371 Оилко КДА с.Миладиновци 68 1
372 Аилин-дефне Скопје 68 1
373 Блаже Димитриев с.Вељуса 68 99а 1 1
374 Драган Делиовски с.Ангелци 68 99а 1
375 Рек-рубинет терие с.Боговиње 68 1
376 Демиров Шериф с.Градошорци 68 99а 1
377 Ѓорги Спасовски с.Миладиновци 68 99а 1
378 Јемдам-интернационал Куманово 68 1
379 Бит Лоби с.Дуго Село,Штип 68 97 1
380 Горан Николов Струмица 68 99а 1
381 Манди транс Битола 68 1
382 Зола транс комерц с.Марино 68 1
383 Бит Лоби с.Дуго Село,Штип 68 1
384 Османов Билент с.Нова Маала 68 99а 1
385 Митев Роберт с.Баница 68 99а 1
387 Османов Вежди с.Нова Маала 68 99а 1
388 Мирковски Васе с.Добрешинци 68 99а 1
389 Тасев Лазар Богданци 68 99а 1
390 Драги Караколев Богданци 68 99а 1
391 Горан Станковиќ Богданци 68 99а 1
392 Тони Ристевски Скопје 68 99а 1
393 Кољо Лазаров с.Седларци 68 99а 1
394 Цонка туризам Скопје 68 1
395 Виста турс Скопје 67 1
396 Јем дам Куманово 169 1
397 Севинџ с.Калково 68 1
398 Мустафа Караелмазов с.Калково 68 99а 1
399 Драган Далиовски с.Ангелци 68 99а 1
400 Ристо Китанов Струмица 68 99а 1
401 Панче Ристовски Градско Балдовци 68 99а 1
402 Вардар туризам Р.Турција 68 1
403 Тасев Лазар Богданци 68 1
404 Драги Караколев Богданци 68 1
405 Горан Станковиќ Богданци 68 1
406 Жикол Струмица 68 1
407 Роберт Митев Струмица 68 99а 1
408 Асен-М Скопје 169 1
409 Митко Енџеков с.Вељуса 68 99а 1
410 Коле Стојанов Струмица 68 99а 1
411 Тони Ристевски Скопје 68 99а 1
412 Оаза екстра-скопско Штип 68 79 1
413 Евро золи Струмица 68 96 1
414 Зоран Мандиќ Београд,Р.Србија 68 99а 1
416 Трајан Илачов с.Рич 68 99а 1
417 Фролинг Штип 68 1
418 Картон пак Струмица 68 96 1
419 Киро Митров Струмица 68 99а 1
420 Ксенија-сн Валандово 68 96 1
421 Анжи-ас-логистик Струмица 68 1
422 Дори с.Негорци 68 1
423 Гоце Димитров с.Сушево 68 99а 1
424 Назиф Бекиров с.Висока Маала 68 99а 1
425 Атанас Наков с.Борисово 68 99а 1
426 Рел-марк Богданци 68 1
427 Алма-м ДГМ Скопје 68 1
428 Ева транс шпед Скопје 67 1
429 Југо Стил Николиќ 68 1
430 Мљрија Треид Велес 169 69 2 1
431 АД ВВ Тиквеш Скопје 68 1
432 Тасе Ташев Неготино 68 99-б 1 1
433 ЗД Горан Кавадарци 68 99 1 1
434 Пер Инженеринг Кавадарци 68 1
435 Зафиров Плус Гевгелија 68 97 1 1
436 Спектар 21 Кавадарци 68 1
437 З-И дооел Битола 68 1
438 Го-Блез дооел Кавадарци 68 1
439 Матис Хоме Аеродром 68 1
440 Олван Шпед Радовиш 68 1
441 Фриком Београд Гази Баба 68 97 1 и 2 1
442 Печатница 11ти Октомври Прилеп 68 99-а 1 1
444 Мултипром Скопје 68 1
445 Милошевски Хем Скопје 68 1
446 Фирцо Комерц Росоман 68 1
447 Золи Превоз Неготино 68 1
448 Стетас дооел Скопје 68 96 1 1
449 Јемдам Интернационал Куманово 169 1
450 Гоце Цветковски Скопје 68 99-а 1 1
451 Автобуска станица Кавадарци 68 2
452 Авантис Груп Бутел 68 1
453 Иле Травел с.Трстеник 68 44 1 1
454 Автобуска станица Неготино 68 1
455 Трансбалкан-Патнички Гевгелија 68 97 1и2 1
456 Елени Комерц Струмица 67 1
457 Автобуска станица Неготино 68 1
458 Дајо Турс Неготино 68 1
459 Славе Ѓорѓиевски Илинден 68 99-а 1 1
460 Ватростална доо Центар,Скопје 68 99-а 1 2
461 Роберто Јанковски Велес 68 99-а 1 1
462 Пан Ман Транс Неготино 67 1
463 Факом Скопје 68 1
464 Кам Смарк доо Кавадарци 68 1
465 Цнц Композити Аеродром 67 1
466 Мишел Комерц Штип 68 1
467 Океан Ком Трејд Бутел 68 99-а 1 1
468 Чезакомерц доо Илинден 68 1
469 Трансоил МН Штип 169 1
470 Ванчо Стојанов Велес 68 99-а 1 1
472 Оилко КДА Миладиновци 169 1
473 АД Грозд Струмица 68 1
474 Лупчо Николоски Гостивар 68 99-б 1 1
475 Себаедин Џеладини Гостивар 68 99-б 1 1
476 Сам Вел Компани Кавадарци 68 2
477 ДЕ-КА дооел Демир Капија 68 1
478 Струмица Експрес Струмица 68 1
479 Пелагонија Транс Прилеп 68 4
480 ДТТУ Старт-94 Скопје 67 1
481 Торпедо Транспорт Битола 169 1
482 Мак Млин Чешиново-Облешево 68 1
483 Љупче Рогужаров Башино Село 68 99-а 1 1
484 Транспетрол ОИЛ Гази Баба 169 1
485 Бранко Тавиќ Бутел 68 99-а 1 1
486 Јота Транс с.Глишиќ 68 1
487 Александар Стоимановски Свети Николе 68 99-а 1 1
488 Драгче Траншпед Кисела Вода 67 1
489 Старт-Ком Скопје 68 96 1и5 1
490 Душко Димоски Прилеп 68 99-а 1 1
491 Татеш Турс Струга 68 97 1 т.4 1
492 Расим Туризам Струга 68 97 1 т.4 1
493 Селманов Халил с.Бузлаково 68 99-а 1 т.10 1
494 Сами Џафери Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
495 Сапонија Комерц Скопје 68 96 1 т.1 1
496 Стефаноски Даниел Тетово 68 99-а 1 т.1 1
497 Симоноски Добре с.Самоков 68 99-б 1 т.3 1
498 Крстески Игор Охрид 68 99-а 1 т.10 1
500 Фејзула Валиќ Скопје 68 99-а 1 т.1 1
501 Чолески Драган Струга 68 99-б 1 т.1 1
502 Ќуфта Џемајудин Скопје 68 99-а 1 т.10 1
503 Шабани Јетмир Гостивар 68 99-а 1 т.10 1
504 Несими Мухамедин Тетово 68 99-а 1 т.10 1
505 Радика Превози Дебар 68 97 1 т.8 1
506 Вакчаре Дооел Струга 68 98 1 т.8-а 2
507 Абуши Ахмед Тетово 68 99-а 1 т.10 1
508 Мазлами Насер Гостивар 68 99-а 1 т.10 1
509 Оилко КДИ Скопје 169 93 1 т8 1
510 Славкоски Тони Скопје 68 99-а 1 т.1 1
511 Шерифоски Неази Скопје 68 99-б 1 т.1 1
512 Исмаили Шериф Тетово 68 99-а 1 т.10 1
513 Тасевски Синиша Тетово 68 99 1 т.15 1
514 Оли Шпед Скопје 169 93 1 т.11 1
515 Ина Ас Тафилоски с.Лабуништ 68 97 1 т8 1
516 Aнго Скопје 68 97 1 т.4 1
517 Сефероски Велија Дебар 68 99-а 1т3 1
518 Дервиши Ибраим Гостивар 68 99-а 1 т.10 1
519 Јонузи Есат Гостивар 68 99-а 1 т10 1
520 Исаку Весил Дебар 68 99-а 1.т.10 1
521 Оручоски Азир Дебар 68 99-а 1 т.10 1
522 Хак Комерц Тетово 68 97 1 т.4 1
523 ЕВН Македо КЕЦ Струга 68 97 1 т.16 1
524 Бунар Петрол Гостивар 169 93 1т11 1
525 Унион Транс Кавадарци 68 96 1т.1 1
526 Адеми Мирсад Тетово 68 99-а 1 т10 1
528 Алии Јусуф c.Желино 68 99-а 1 т1 1
529 Балкан Тоурс с.Ростуше 68 96 1 т.2 1
530 Крајчески Деан Гостивар 68 99-а 1.т.10 1
531 Јавор Транс Струмица 67 45 1 т.1 1
532 Пекабеско Скопје 67 45 1т.1 1
533 Василески Владимир Тетово 68 99-а 1т10 1
534 Максуди Аднан Гостивар 68 99-a 1 t.1 1
535 Бастриу Бајрам с.Присојниц 68 99-а 1 т.10 1
536 Автобуска.станица Дебар 68 98 1 т.13 1
537 Стојаноски Тони Скопје 68 99-б 1 т.1 1
538 Фриго Техника Тетово 68 99-а 1 т.10 1
539 Зулбеари Асим Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
540 Шаипи Шаип Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
541 Нептун Македонија Скопје 68 97 1 т.16 1
542 Алији Имер Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
543 Шемадин Адеми Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
544 Мустафа Самаин Скопје 68 99-а 1 т.1 1
545 Даци Блерт Дебар 68 99-а 1 т.1 1
546 ЈП Макед Радиодифуз Скопје 68 99-а 1 т.10 1
547 Јашари Мухамед Гостивар 68 99-а 1 т.8 1
548 Илми Адеми Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
549 Мерсели Џабир Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
550 Азизи Намик Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
551 Џеладини Кидим Гостивар 68 99-а 1 т1 1
552 Нуредини Елмедин Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
553 Асани Лумтур Гостивар 68 99-а 1 т.10 1
554 Усеини  Муамер Гостивар 68 99-а 1 т.1 1
555 Бајрами Мухамет Гостивар 68 99-а 1 т.10 1
557 Мирто Шериф с.Ростуше 68 99-a 1 t.1 1
558 Делфина-Турс ДООЕЛ Скопје 68 1
559 Хани Kом Приштина 68 2
560 А.С Сат Бус Тетово 68 1
561 ИГМ Вратница с.Вратница 68 1
562 Кола Логистик ДООЕЛ Скопје 68 1
563 Мимоза 93 Прешево 68 99-б 1 2
564 Ера Тоурс Приштина 68 1
565 Абефал Шпед ДООЕЛ Скопје 68 1
566 Екопак СКС ДОО Скопје 68 97 1,2 2
567 Мирослав Симов Тетово 68 99-а 1 1
568 Оилко КДА Скопје 169 1
569 Тони М Штип 68 1
570 Метал-Нет Куманово 68 97 1,2 1
571 Ера Тоурс Приштина 68 99-б 1 1
572 Беса Транс Тетово 68 97 1,2 1
573 Нијази Исаки Тетово 68 99-а 1 1
574 Тајмиште Кичево 68 96 1.2.5 1
575 Тотал Логистик Скопје 68 1
576 Ал Мак Струмица 67 1
577 Метро Транс с.Дебреште 67 47 4 1
578 Имер Садики с.Ларце 68 99-а 1 1
579 Була Транс Компани с.Боговиње 68 1
580 Африм Хамиди с.Чајлане 68 99-а 1 1
581 Јакуп Азизи Скопје 68 99-а 1 1
582 Алби Транс скопје 67 1
583 Фалкон Бус Скопје 68 1
585 Сам-Вел Компани Кавадарци 68 99-б 1 1
586 Гун Интериер с.ВрапчиШте 68 1
587 Нерашт Комм с.Нераште 68 1
588 Марија Треид Велес 169 1
589 Идо Тоурс Тетово 68 1
590 Тоp Тим Шпед Велес 68 96 1.2.5 1
591 Агро Пал Компани Тетово 68 1
592 Боник Дооел Штип 169 94 1 1
593 Горан Саздов Скопје 68 99-а 1 1
594 Магош Дооел Скопје 67 1
595 Петре Деловски Велес 68 99-а 1 1
596 Гома Бус Скопје 68 1
597 Илиев Горјанчо с. Градско 68 99-а 1 1
598 Фруит Дооел Скопје 68 98- 1.2 1
599 Данекс Доо Скопје 68 98 1.2 1
600 Европа Експрес Битола 67 1
601 Итал Еуромак Сервис с. Д.Караслари 68 1
602 Мишел Комерц Штип 169 94 1 1
603 Гоки ГМ Доо Скопје 68 98 1.2 1
604 Принцес Хотел и Казино Гевгелија 68 99-а 1 1
605 Синохидро Корпорејчн Скопје 68 97 1.2 1
606 Хит Маркет Штип 68 1
607 ЗЗ Овоштар с. Аргулица 169 93 1 1
608 Вистоли с. Дедино 68 1
609 Фрукт Импорт Скопје 68 1
610 Ајети Севдаи Скопје 68 99-а 1 1
611 Техно Павер Скопје 68 98 1.2 1
613 Автобуска -Велес Скопје 68 1
614 Боро Мукаетов Кавадарци 68 99-а 1 1
615 Аџи Невзат Прилеп 68 1
616 Еуробус Струга 68 1
617 Благоја Ѓорчески Скопје 68 99-в 1 1
618 Центро Транс с. Градско 68 97 1.2 1
619 Цеко Превоз с. Виничани 68 97 1.2 1
620 Давид-А Турс Неготино 68 97 1.2 1
621 Филип Томески Прилеп 68 99-а 1 1
622 Транспорт Вано Дооел Кавадарци 67 1
623 Боби Турс Битола 68 97 1.2 1
624 Транс Оил МН Штип 169 1
625 Логистик Оил Тетово 169 94 1 1
626 Еуро Транс АС с. Облешево 169 94 1 1
627 Ана Ком Дооел Скопје 68 98 1.2 1
628 Љубомир Џорлев Штип 68 99-а 1 1
629 Витаминка Прилеп 67 1
630 Мак Прогрес Виница 68 1
631 Македонија сообраќај Скопје 68 1
632 Анго Дооел Скопје 68 97 1i2 1
633 Транскоп Битола 68 91 1i2 1
634 Александар јанкулоски Струга 68 99-б 1 1
635 Горан Ангелов Велес 68 99-а 1 1
636 Да Ди Компани Сим с. Јакимово 169 94 1 1
637 Сава Транс Штип 67 1
638 Виена Травел Прилеп 68 1
639 Благој Јованов Кочани 68 99-а 1 1
641 Мајанца Шпед с. Мојанци 68 98 1.2 1
642 Гемај транспорт Скопје 68 1
643 Тра-Би Дооел демир Хисар 68 99-а 1
644 АД Грозд Струмица 68 99-а 1
645 Хамачи Штип 68 99-а 1 1
646 Снеки КМС Струмица 68 1
647 Грдовјанка Штип 68 1
648 Кватро Кумсново 68 1
649 Чејка Транс Велес 68 1
650 Ристе Ѓоргиев Пробиштип 68 99-а 1 1
651 Тони Стојковски Илинден 68 99-а 1 1
652 Тоше 2001 Благоевград 68 1
653 Ирена вел Велес 68 96 1 1
654 Сашко Гоцевски Делчево 68 99-а 1 1
655 Вардарградба Скопје 68 96 1 1
656 Силтранс експрес Кратово 68 97 1 1
657 Ана-про Пробиштип 68 97 1 1
658 Авто атом Кочани 68 97 1 3
659 Марија трејд Велес 68 1
660 Табако-промет БМ Валандово 169 1
661 ТМ Доо Штип 68 96 1 1
662 Благојче Нацев Кочани 68 99-а 1 1
663 Униврзал ММ Куманово 68 1
664 Тас комерц Штип 68 1
665 Сулеман Јашари Куманово 68 99-а 1 1
666 Реџепали Касуми Липково 68 99-а 1 1
667 Фрее-с травел Скопје 68 96 1 1
669 Олушки Мирко Нови Сад 68 96 6 1
670 МлинАргулица Карбинци 68 1
671 Иван Андонов Штип 68 99-б 1 1
672 ТП Влатче-тројка Владо Трајанов Радовиш 68 99 1 1
673 Елинд-билд компани Студеничани 68 98 1 1
674 Пирамида Струмица 68 97 1 1
675 Дас свисмак Виница 68 96 1 1
676 Мемиши Џеват Фридрихшафен 68 96 6 1
677 Фикрет Наипи Куманово 68 99-б 1 1
678 Стајл-такси Куманово 68 97 1 1
679 Ида Нерудин Прешево 68 99-а 1 1
680 Југ-турист Скопје 68 1
681 Реџепи Сељадин Куманово 68 99-а 1 1
682 Актива Штип 68 97 1 1
683 Вафи-транс Прилеп 68 1
684 Гатакс Штип 68 98 1 1
685 Неат Бекири Скопје 68 99-а 1 1
686 Дејан Ристов Струмица 68 99-а 1 1
687 Есперо Струмица 68 1
688 Енергомонтинг Радовиш 68 98 1 1
689 Дано-ббс Крива Паланка 68 97 1 1
690 Данекс Скопје 68 1
691 Мите Давитков Кр.Паланка 68 99-а 1 1
692 Силтранс експрес Кратово 68 97 1 1
693 Интер-кафе Гостивар 68 1
694 Компани Моневи Кочани 68 1
695 Сељадин Реџепи Куманово 68 99-а 1 1
696 Златко Давчев Блатец 68 99-а 1 1
698 Алпин Ком Делчево 68 97 1 1
699 Ласто Тодев Пробиштип 67 47 6 1
700 Фамилија Тодев Пробиштип 67 52 1 1
701 Љупчо Цветков Кочани 68 99-а 1 1
702 Мастерпласт Кичево 68 1
703 Балеко-Транс Штип 68 97 2 1
704 Астраион Турс Струмица 68 2
705 Блаже Китанов Облешево 68 99-а 1 1
706 Ласта Транс Кочани 68 1
707 Кодра Аврамова Рајна ЈТД Јаргулица 68 97 1 1
708 Бамби Дримс – 2 Струмица 68 1
709 Љупчо Аврамов Јаргулица 68 99-а 1 1
710 Сакаов Транспорт Струмица 68 97 1 1
711 Бранко Митров Градско Балдовци 68 99-а 1 1
712 Димитар Николов Струмица 68 99-б 1 1
713 Технички гасови Скопје 169 1
714 Стојан Коцев Радовиш 68 99-а 1 1
715 Славчо Јованов Радовиш 68 99-а 1 1
716 Коста Фенов Радовиш 68 99-а 1 1
717 Ниуколчо Зафиров Штип 68 99-а 1 1
718 Црво Експрес Штип 68 97 1 1
719 Шеќи Пром Делчево 68 97 1 1
720 Емил Божинов Пробиштип 68 99-а 1 1
721 Аминта Штип 68 97 1 1
722 Стефанија Турс Радовиш 68 96 1 1
723 Отпад Охрид 68 97 1 1
724 струмица експрес Струмица 68 1
726 Би-Ми Компани Штип 68 97 1 1
727 Митко Мечев Секирник 68 99-б 1 1
728 Помекс Компани Гевгелија 68 96 1 1
729 Митро Транс Ораовица 68 97 1 1
730 Стефка Пром Злеово 68 97 1 1
731 Атанас Пецуровски Злеово 68 99-а 1 1
732 Саво Илиев Струмица 68 99-а 1 1
733 Лн-Тим Струмица 68 97 1 1
734 Кирил Митев Струмица 68 99-а 1 1
735 Живко Јурчевски Моноспитово 68 99-а 1 1
736 Антонио Станковски Скопје 68 1
737 Виктор Турновски Ново Село 68 99-б 1
738 Тоде Николовски Скопје 68 99-а 1 1
739 Боривој Панајотовиќ Скопје 68 99-б 1 1
740 Ринед Струмица 68 97 1 1
741 Аце 2008 Воиславци 68 96 1 1
742 Андон Компани Пехчево 68 97 1 3
743 Струмица Експрес Струмица 68 1 1
744 Панче Тасев Радовиш 68 99-а 1 1
745 Славчо Јованов Радовиш 68 99-а 1 1
746 Живко Коцев ЈТД Ракитец 68 97 1 1
747 Коле Транс Инженеринг Штип 68 97 1 1
748 Јавор Транс Струмица 168 1
749 Димитар Динев Доброшинци 68 99-а 1 1
750 Ивановски Дарко Кр.Паланка 68 99а ст.1 т.1 1
751 ДПТПУ Дуна-МВ ДООЕЛ Кр.Паланка 68 98 ст.1и2т.9 1
752 Арифи Митат с.Романовце 68 99а ст.1т.1 1
754 ДООЕЛ Центро Фрута Виница 68 97 ст.1и2 т.16 1
755 Заир Хаљил Куманово 68 99б ст.1т.7 1
756 Пекабеско АД Скопје Скопје 68 1
757 ДПГМ Прима МК ДОО Скопје 68 1
758 ДПП Промес ДОО Скопје 68 97 ст.1и2 т.16 1
759 ДПТУТ Мулти Микс ДОО Скопје 68 97 ст.1и2т.16 1
760 ДТМТ Кам ДООЕЛ Скопје 68 97 ст.1 и 2 1
761 Калина Стил ДООЕЛ Скопје 68 97 ст.1и2т.16 1
762 Демири Башким с.Слупчане 68 99а ст.1 т.1 1
763 Мики Младеновски Кр,Паланка 68 99а ст.1 т.1 1
764 Ненад Станковски Кр.Паланка 68 99а ст.1 т.1 1
765 ДТПУ ГАРДИЕН-ИД ДООЕЛ Куманово 68 97 ст.1и2т.16 1
766 Пекабеско АД Скопје 68 1
767 ДППУ Експанда ДООЕЛ Скопје 68 97 ст.1и2т.16 1
768 ДППУДаути Комерц Скопје 68 1
769 Пролетер АД с.Конопница 68 97 1 и 2 т.8 3
770 Митковски Сашо Куманово 68 99а 1 т.1 1
771 ТДПП Пантер Мис ДОО Скопје 68 97 1 и 2 т.16 1
772 ДППУ Мак Инвест ДОО Скопје 68 97 1и2 т.16 1
773 Матпу ЕООД од Софија Софија РБ 68 1
774 ДТУ Орбико ДОО Скопје 68 1
775 Аграија ДОО Велес 68 97 1и2 т.16 1
776 Еуро Табак Скопје 68 1
777 Шара Милк ДООЕЛ Куманово 68 1
778 Агрохемија ДООЕЛ Скопје 68 97 1и2 т.16 1
779 Симпли Ком ДОО Куманово 68 97 1и2 т.8 1
780 ДТУ Нафидов Скопје 68 1
782 Ина Компани ДОО Охрид 68 1
783 Скаут Травел Скопје 68 1
784 ДТТУ Гого Транс Пробиштип 68 97 ст.1и2 т.2 1
785 ДПТС Ицко Превоз Куманово 68 1
786 Визиана ДООЕЛ с.Клечовце Куманово 68 97 ст.1и2 т.16 1
787 Специјал Продукт ДООЕЛ Скопје 68 97 ст.1и2 т.16 1
788 А-Инвест ДООЕЛ Скопје 68 97 с..1и2 т.16 1
789 Дива-С Транс ДОО Куманово 68 96 с..1и2 т.1 1
790 Златанчо Дончев с.Тркање, Кочани 68 99-a 1 т.8 1
791 Боби Цанковски Скопје 68 99-б 1 т.1 1
792 ,,Цоби-СМ,, ДООЕЛ с.Русиново, Берово 68 1
793 ,,Атлантиц Траде Скопје,, ДОО Скопје 68 1
794 ,,Метал-Нет,, ДОО Куманово 68 1
795 ,,Мари Шпед,, ТП Тетово 68 1
796 ,,Автопромет,, ДООЕЛ с.Драгобраште,Виница 68 1
797 ,,Голди,, ЈТД Виница 68 1
798 Ване Николов с.Оризари, Кочани 68 99-а 1 т.1 1
799 ,,Лорд-Шпед,, ДООЕЛ с.Град, Делчево 67 1
800 ,,Негрита,, ДООЕЛ Берово 67 1
801 ,,Мики-Мге-Транс,, ДООЕЛ М.Каменица 67 1
802 ,,Нале-Транс,, ДООЕЛ Облешево 68 1
803 Фабијан Еминовски с.Црник, Пехчево 68 99-а 1 т.1 1
804 Автобуска ст.,,Берово-транс,,ДОО Берово 68 1
805 Кирил Караќаев с.Стојаково, Богданци 68 99-a 1 т.8 1
806 ,,Милк-комерц,, ЈТД Радовиш 68 1
807 ,,Атлантис Травел,, ДООЕЛ Струмица 68 1
808 ,,Грдовјанка,, ДОО Штип 68 1
810 Горан Танев с.Фурка, Дојран 68 99-а 1 т.10 1
811 ,,Дива компани,, ДООЕЛ с.Смојмирово, Берово 169 1
812 ,,Мимарис,, ДОО Добрнич, Р.Словенија 68 1
813 Ангелчо Ангелков Кочани 68 99-б 1 т.6 1
814 ,,Гаге Турс,, ДООЕЛ Тетово 68 1
815 ,,Адријус,, ДОО с.Глумово, Сарај 68 1
816 ,,Тасим-компанија,, ДООЕЛ Оризари, Кочани 68 97 1и2т.11-а 1
817 ,,Балеко-транс,, ДООЕЛ Штип 68 1
818 Драган Стоилков с.Иловица, Босилово 68 99-а 1 т.1 1
819 ,,Миљ,, ДООЕЛ с.Дражево, Ново Село 68 96 1и5 т.1 1
820 Трајчо Вучков с.Водоча, Струмица 68 99-а 1 т.1 1
821 ,,Транс Медитор,, ДООЕЛ Скопје 169 1
822 Звонко Петровски Пехчево 68 99-а 1 т.1 1
823 Нејат Алиов с.Црник, Пехчево 68 99-а 1 т.1 1
824 Ванчо Ѓеоргиевски Делчево 68 99-б 1 т.5 1
825 ,,Транс Примекс,, ДООЕЛ Скопје 68 98 1и2 т.19 1
826 ,,Бока Пром,, ДООЕЛ Скопје 67 1
827 ,,Темиком,, ДООЕЛ Штип 67 1
828 Бесник Батку Дебар 68 99-а 1 т.10 1
829 ,,Мило Превоз,, ДООЕЛ Штип 68 1
830 ,,Макпрогрес,, ДОО Виница 68 1
831 ,,Бетон-Штип,, АД Штип 68 1
832 ,,Зона-Трико,, ДООЕЛ Виница 68 1
833 Дејанчо Алаѓозов с.Дрвош, Босилово 68 99-б 1 т.6 1
834 Тане Козаров Струмица 68 99-б 1 т.6 1
835 ,,Црвен-Сљм,, ДООЕЛ с.Водоча, Струмица 68 1
836 Ристо Христов Струмица 68 99-б 1 т.6 1
837 ,,Бони Интерградба,, ДОО Штип 68 1
839 Автобуска ст.,,Ана Марија,,ДООЕЛ Делчево 68 1
840 ,,Шеки-Пром,, ЈТД Делчево 68 1
841 ,,Еуро Монт,, ЈТД М.Каменица 68 1
842 ,,Екстра Фунги,, ДООЕЛ Кочани 68 1
843 ,,Далекс,, ДООЕЛ Гевгелија 68 1
844 ,,Ненад Шпед,, ДООЕЛ Кочани 68 1
845 ,,Геле-НЏ,, ДООЕЛ с.Добрејци, Струмица 68 1
846 Блаже Стоиловски М.Каменица 68 99-a 1 т.8 1
847 ,,Трансоил МН,, ДООЕЛ Штип 169 1
848 Елена Томева Кочани 68 99-а 1 т.1 1
849 Автобуска ст. ,,Авто Атом,,ДОО Кочани 68 1
850 Трпеновски Виктор Битола 68 99a 1 т.10 1
851 Киранџиски Игор Скопје 68 99a 1 т.10 1
852 Макпетрол АД Скопје 68 1
853 ДООЕЛ Мебел Ви Виница 68 1
854 Стојаноски Петре Крушево 68 99a 1 т.1 1
855 Прототип ДООЕЛ Скопје 68 97 1т.1и16 с.2 1
856 Техноунион ДООЕЛ Скопје 68 97 1т.16 с.2 1
857 Таб Мак ДОО Скопје 68 1
858 Геинг Кребс Унд Кифер Интернешнл Скопје 68 97 1т.16 с.2 1
859 Стела Бус ДООЕЛ Кривогаштани 68 1
860 Јовановски Марјан Скопје 68 99a 1 т.10 1
861 Златковски Роберт Скопје 68 99a 1 т.10 1
862 Дав 2002 ДООЕЛ Прилеп 68 1
863 АД Струмица Табак Струмица 68 1
864 Премази ДОО Струмица 68 97 1т.16 с.2 1
865 ДООЕЛ Мебло Арт Кривогаштани 68 1
867 Сашко Транспорт ДООЕЛ Неготино 68 1
868 Панов Игор Кавадарци 68 99a 1 т.10 1
869 Торпедо Транспорт ДООЕЛ Битола 169 1
870 Метро Транс ДООЕЛ с.Дебреште-Долнени 68 2
871 Талески Пеце Прилеп 68 99б 1 т.3 1
872 Реџоски Ибраим Прилеп 68 99a 1 т.1 1
873 Фока Транс ДООЕЛ Скопје 68 1
874 ДОО  Агро Бар Виница 68 1
875 Трендов Јован Радовиш 68 99a 1 т.1 1
876 Мерцедес Транс ДООЕЛ Прилеп 169 1
877 Асаноски Кенан Прилеп 68 99б 1 т.3 1
878 Панчо Котев Струмица 68 99a 1 т.1 1
879 Ристевски Миле Битола 68 99a 1 т.10 1
880 Интегра Логистик ДООЕЛ Скопје 67 1
881 Макком ДООЕЛ Прилеп 67 1
882 Чибук Травел ДООЕЛ Прилеп 68 1
883 Там Транс ТП Кривогаштани 68 1
884 Браун ДООЕЛ с.Таринци-Карбинци 68 1
885 Нави Пром ДОО Струмица 68 1
886 Д-Зоки ДООЕЛ с.Обршани 68 1
887 Роз Руб ДООЕЛ с.Обршани 68 1
888 Анго-Вест ДООЕЛ Кавадарци 68 97 1т.15aс.2 1
889 Трпески Зоран Охрид 68 99a 1 т.10 1
890 Савески Сашо Радовиш 68 99a 1 т.10 1
891 Агроунија ДООЕЛ Илинден 68 1
892 ИЗ Демчески Исамедин Ресен 68 99 с.1т2 1
893 ИЗ Османоски Ибраим с.Црнилиште 68 99 с.1т2 1
895 Скорпион М-К ДООЕЛ Крушево 68 2
896 БМ Транс ДООЕЛ Прилеп 67 1
897 Заг Транс ДООЕЛ Прилеп 67 1
898 Тодороски Пецо Прилеп 68 99a 1 т.1 1
899 Стефановски Александар Тетово 68 99a 1 т.1 1
900 Илијан Превоз ДООЕЛ с.Дебреште 169 1
901 Роман ДООЕЛ Прилеп 68 1
902 Крагуески Борис с.Лажани 68 99a 1 т.1 1
903 Мактренд  ДООЕЛ Скопје 68 1
904 Фуат ДООЕЛ с.Десово 68 1
905 ДООЕЛ Гано-К Охрид 68 1
906 Саше Шпед Кочани 68 6 1 1
907 Дани интрнационал Скопје 68 6 1 1
908 Мар.трансп. Скопје 68 6 1 1
909 Риа комерц Охрид 68 64 3 1
910 Вал Транс Охрид 68 64 3 1
911 Твин Транс Богданци 68 6 1 1
912 Комекс Гевгелија 68 6 1 1
913 Радика прев. Словенија 68 60 3 1
914 Брако Тра Велес 68 6 1 1
915 Доко Транс Струга 68 25 1 1
916 Солутион Д Скопје 68 5 1 1
917 Фриго Техна Тетово 68 5 1 1
918 Групација Скопје 68 5 1 1
919 Ел.Компани Скопје 68 5 1 1
920 Гранд Експ. Битола 68 5 1 1
921 Ројал ЛТД Скопје 68 64 4 1
923 Јонгис Охрид 68 5 и 6 1 1
924 Боми Логис. Скопје 67 10 5 1
925 Доле Шпед Струга 67 10 5 1
926 Еко хит Бугарија 67 10 5 1
927 Ауроро Груп Албанија 67 10 5 1
928 Нес Комерц Тетово 67 10 5 1
929 Асланлар Турција 67 10 5 1
930 Елба Бетон Албанија 67 10 5 1
931 Арвис Гроуп Албанија 67 10 5 1
932 Ермир Албанија 67 10 5 1
933 Саваот Грејс Струмица 68 5 1 1
934 Тобако промет Валандово 68 5 1 1
935 Кентерес Охрид 68 5 1 1
936 Ек.Скопско Охрид 68 5 1 1
937 Лакшми Битола 68 5 1 1
938 Авт.станица Струга 68 57 1 1
939 Насти Транс Албанија 67 10 5 1
940 Ала Транспорт Струга 68 5 1 1
941 Влас.Забрана Чешка 67 10 1 1
942 Црна Река Кавадарци 169 1
943 Нав Транс Охрид 68 5 1 1
944 Цајо АБ Скопје 68 5 1 1
945 Нав Транс Охрид 67 10 1 1
946 Да.Мирчески Скопје 68 5 1 1
947 Орбико Скопје 68 5 1 1
948 Свис-Лион Ресен 68 5 1 1
949 Сприја Вевчани 68 25 1 1
951 Имри Бајрами Албанија 67 10 5 1
952 Транс Симон Скопје 67 10 5 1
953 Тонка Транс Скопје 67 10 5 1
954 Икмет Риза Албанија 67 10 5 1
955 Скаут Крушево 69 12 2, 3 2
956 ЈП Стрежево Битола 69 12 2, 3 2
957 Ора комерц Кочани 69 12, 27 4, 1т.8 2
958 ЕЛЕМ ТУРС Скопје 69 12,17 2,3; 1 3
959 Заре Лазаревски Маврово 69 12,17 2,3; 1 1