Промена на јазик

MTC

jp drzhavni patishta
ПРИЈАВА


Мапа на Инспектори за Патен Сообраќај по Региони

Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Владо МилескиСоветник инспектор за патен сообраќај за Град Скопјеvlado.mileski@dti.gov.mk076 430 315
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Таџедин АјдариСоветник инспектор за патен сообраќај за град Тетовоtaxhedin.ajdari@dti.gov.mk076 430 316
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Паскал УгриновскиСоветник инспектор за патен сообраќај за град Гостивар и Дебарpaskal.ugrinovski@dti.gov.mk076 430 317
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Расте МацевскиСоветник инспектор за патен сообраќај за град Стругаraste.maceski@dti.gov.mk076 430 318
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Виолета ЈовановскаСоветник инспектор за патен сообраќај за град Охрид и Кичевоvioleta.jovanoska@dti.gov.mk076 430 335
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Жаклина СтевановскаСоветник инспектор за патен сообраќај за град Битола Демир Хисар и Ресенzaklina.stevanoska@dti.gov.mk076 430 334
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Златко ИлиоскиСоветник инспектор за патен сообраќај за град Прилеп, Крушево и Македонски Бродzlatko.ilioski@dti.gov.mk076 430 322
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Силвана ТаневаСоветник инспектор за патен сообраќај за град Кавадарци и Неготиноsilvana.taneva@dti.gov.mk076 430 336
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Коста МитренцевСоветник инспектор за патен сообраќај за град Гевгелија, Струмица, Валандово и Демир Капијаkosta.mitrencev@dti.gov.mk076 430 328
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Благоја ДавчевскиСоветник инспектор за патен сообраќај за град Св.Николе и Пробиштипblagoj.davcevski@dti.gov.mk076 430 329
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Олга Алексовска Советник инспектор за патен сообраќај за град Крива Паланка, Куманово и Кратовоolga.aleksovska@dti.gov.mk076 430 337
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Зоран КолевСоветник инспектор за патен сообраќај за град Штип, Радовиш, Кочани и Виницаzoran.kolev@dti.gov.mk076 430 324
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Душко РадинскиСоветник инспектор за патен сообраќај за град Берово, Пехчево и Делчевоdusko.radinski@dti.gov.mk076 430 325
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Милан ФилиповСоветник инспектор за патен сообраќај за град Велесmilan.filipov@dti.gov.mk076 430 326

Мапа на Инспектори за Патишта по Региони

Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Јован ВељановскиСоветник инспектор за патишта за град Тетовоjovan.veljanoski@dti.gov.mk076 484 085
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Џемаил ЕминиСоветник инспектор за патишта за град Гостивар и Дебарxhemail.emini@dti.gov.mk076 422 783
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Сашо ЗдравевскиСоветник инспектор за патишта за град Охрид, Струга и Кичевоsasho.zdravevski@dti.gov.mk076 422 787
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Владо ЛасовскиСоветник инспектор за патен сообраќај за град Битола Демир Хисар и Ресенvlado.lasovski@dti.gov.mk076 430 319
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Офелија Проданова Советник инспектор за патишта за град Гевгелија, Демир Капија и Валандовоofelija.prodanova@dti.gov.mk076 430 332
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Живко МитевСоветник инспектор за патишта за град Кочани, Штип, Пробиштип и Св.Николеzivko.mitev@dti.gov.mk076 430 314
Име и презимеРаботно местоМејлТелефон
Петар ЗмејковскиСоветник инспектор за патишта за град Кавадарци, Велес и Неготиноpetar.zmejkovski@dti.gov.mk076 430 312