Руфат Хусеини

Датум на раѓање: 23 Март 1956 година
с. Зајас, Кичево
Семеен статус: женет

ОБРАЗОВАНИЕ

Факултет –електротехника и информациски технолог​
Дипломиран инж.за електротехника
Државен Универзитет -Приштина

РАБОТНО ИСКУСТВО

Во 1983 година Дипломирал на електро-технички факултет, смер енергетика во во Универзитетот во Приштина.
Во периодот од 1983 до 1996 год работел во Косово на Фероникел до 1985, од 1985 до 1993 година во комбинатот “Жар” – Качаник додека од 1996 се избира за Градоначалник на општина Зајаз до 2009 година.
Во 2009 гоина се именува од страна на Влада на Р.Македонија како Директор на Државниот инспекторт за транспорт кој ги извршува сеуште тие должности.

ОБУКА

2009
Обука за подобра изработка и спроведување на законитеВлада на Република Македонија
Учествувано на многубројни меѓународни и домашни конференции, форуми, семинари и обуки.
Мајчин јазик: албански, а одлично зборува и македонски и англиски јазик.