All Posts By

admin

Обука за индивудално стручно усовршување на инспекторите – Материјални закони

Согласно член 50 став 1 од Законот за инспекциски надзор (“Службен весник РСМ“ бр.102/2019), Државниот инспекторат за транспорт  на ден 24.12.2021 и 27.12.2021 одржи обука за стручно усовршување за секој инспектор.

За да се запазат  мерките кои се донесени за борба против КОВИД 19 обуката е организирана со помош на електронска платформа ZOOM.

Во прилог слики од одржаниот семинар: