Огласна табла

Одлуки за инетрен оглас 01/2022

| Огласи | No Comments
Одлука за избор за оглас 01/2022 Одлука за неизбор за оглас 01/2022

Интерен Оглас 01/2022

| Огласи | No Comments
Интерен оглас 01/2022 Образец за пријава

Неделен извештај – 17.01.2022 – 22.01.2022

| Известување | No Comments
Работна табела